Od tych butów możesz odliczyć VAT

Prowadzisz działalność gospodarczą?

Wszystkie nasze buty

wojskowe
taktyczne
trekkingowe

możesz kupić taniej odliczając 23% VAT.

Większość naszych butów  posiada certyfikat zgodności z normą EN ISO 20345 lub EN ISO 20347 (obuwie robocze zawodowe, właściwa norma podana jest w zakładce „Dodatkowe informacje”) co umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na zakup  obuwia ochronnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 2377 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2.  ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zanim jednak przedsiębiorca niezatrudniający pracowników zaliczy wydatek poniesiony na zakup odzieży ochronnej do kosztów uzyskania przychodów, powinien ocenić, czy wykonywane przez niego osobiście w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prace wymagają stosowania odzieży ochronnej.

Na fakturze wpisujemy na życznie : buty robocze zawodowe

Żródło: https://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1,84,158733,koszty-zakupu-obuwia-roboczego-przez-przedsiebiorce.html