Olicz Vat od butów trekkingowych i wojskowych

Od tych butów możesz odliczyć VAT

23% VAT możesz odliczyć nie tyko od butów roboczych ale też od wojskowych, trekkingowych i taktycznych jeżeli prowadzisz działalność.

Kupuj nasze buty o 23% taniej!!!  Zaoszczędź nawet do 140 zł.

Większość naszych butów  posiada certyfikat zgodności z normą EN ISO 20345 lub EN ISO 20347 (obuwie robocze zawodowe, właściwa norma podana jest w zakładce “Dodatkowe informacje”) co umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na zakup  obuwia ochronnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 2377 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2.  ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zanim jednak przedsiębiorca niezatrudniający pracowników zaliczy wydatek poniesiony na zakup odzieży ochronnej do kosztów uzyskania przychodów, powinien ocenić, czy wykonywane przez niego osobiście w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prace wymagają stosowania odzieży ochronnej.

Na fakturze wpisujemy na życznie : buty robocze zawodowe

Żródło: https://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1,84,158733,koszty-zakupu-obuwia-roboczego-przez-przedsiebiorce.html

Zakup odzieży ochronnej dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorców – podobnie jak pracowników – obowiązują przepisy BHP. W myśl art. 207 i 304 k.p. osoba prowadząca na własny rachunek działalność gospodarczą jest zobowiązana chronić zdrowie i życie przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W tym przedsiębiorca jest zobowiązany używać odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

Buty robocze to również buty trekkingowe

Istnieją branże, gdzie wymagane jest posiadanie obuwia roboczego specjalistycznego. Ratownicy GOPR, TOPR, czy też pracownicy na wyciągach i kolejach linowych zobowiązani są do posiadania na stanowisku pracy obuwia roboczego w tym wypadku trekkingowego. Nasze buty trekkingowe certyfikowane są zgodnie z tą samą normą jak obuwie robocze i posiadają certyfikat zgodności z normą EN 20347. Oznacza to również, że wszyscy inni przedsiębiorcy mogą nabyć buty trekkingowe i odliczyć od nich VAT, tak samo jak by to było w wypadku obuwia roboczego.