Odlicz VAT

Prowadzisz działalność gospodarczą?

Zgodnie z dyspozycją art. 2377 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2.  ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Większość naszych butów  posiada certyfikat zgodności z normą EN ISO 20345 lub EN ISO 20345 (obuwie robocze zawodowe) co umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na zakup  obuwia.

Zanim jednak przedsiębiorca niezatrudniający pracowników zaliczy wydatek poniesiony na zakup odzieży ochronnej do kosztów uzyskania przychodów, powinien ocenić, czy wykonywane przez niego osobiście w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prace wymagają stosowania odzieży ochronnej.

Żródło: https://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1,84,158733,koszty-zakupu-obuwia-roboczego-przez-przedsiebiorce.html

VAT możesz odliczyć na przedstawione poniżej modele