Buty robocze

Obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe.

Buty z podnoskiem antyprzecięciowe dla pilarza lub drwala

Jaka jest różnica? Wyjaśniamy

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności – określone w odrębnych przepisach. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze (które są własnością pracodawcy), spełniające wymagania określone w Polskich Normach. Obuwie ochronne produkowane jest w szerokim asortymencie i jest przeznaczone zwykle do ochrony przed kilkoma rodzajami zagrożeń jednocześnie. Jego parametry ochronne zależą głównie od materiałów użytych do ich produkcji, a także konstrukcji i ewentualnego wyposażenia w dodatkowe elementy (np. podnoski stalowe, wkładki stalowe, ochrony śródstopia, ochrony kostki). Podstawowym kryterium podziału obuwia na bezpieczne, ochronne i zawodowe jest to, czy zawiera ono ochrony palców stopy (tzw. podnoski), czy też nie oraz to, jaka jest odporność zamontowanych ochron palców na uderzenie i ściskanie. Obuwie bezpieczne jest wyposażone w podnoski odporne na uderzenie z energią 200 J i naciskiem 15 kN (tzw. podnoski bezpieczne). W zależności od dodatkowych wymagań może posiadać oznaczenia od S1 przez S3 do S5 Obuwie ochronne jest wyposażone w  podnoski odporne na uderzenie z energią 100 J i naciskiem 10 kN (tzw. podnoski ochronne). Obuwie zawodowe nie ma podnosków bezpiecznych lub ochronnych.  Tego rodzaju obuwie  możne je stosować wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności chronienia palców stóp przed urazem spowodowanym przez spadające przedmioty.  Można stosować wszędzie tam, gdzie obuwie pracownika mogą ulec ubrudzeniu lub uszkodzeniu.  Z tego względu wiele naszych butów trekkingowych i wojskowych jest certyfikowanych jako obuwie robocze, z tego względu przedsiębiorcy mogą odliczyć 23% VAT przy zakupie tego rodzaju obuwia. Czytaj więcej Potocznie w języku polskim te trzy określenia są często naprzemiennie i mylnie używane. Na przykład mówimy:

Buty robocze S3 ochronne.

w tym wypadku musimy mówić o butach bezpiecznych (posiadających podnosek, może być aluminiowy lub kompozytowy,  i wkładkę atyprzebiciową, która wykonana jest najczęściej z blachy lub kevlaru). Pozostałe wymagania zawarte są w tabeli poniżej.

Klasy ochrony obuwia roboczego ochronnego i bezpiecznego

Kategorie obuwia bezpiecznego zgodnego z normą PN-EN ISO 20345

Norma PN-EN ISO 20345 jest to norma dotycząca środków ochrony indywidualnej, a konkretnie obuwia bezpiecznego używanego do celów ogólnych. Norma ta określa podstawowe i dodatkowe (opcjonalne) wymagania dla obuwia bezpiecznego, takie jak ryzyko mechaniczne, odporność na poślizg, zagrożenia termiczne, cechy ergonomiczne i inne1. Norma ta została wydana w 2012 roku i była obowiązująca do 2022 roku, kiedy to została zastąpiona przez nową wersję normy PN-EN ISO 20345:20222 Obuwie bezpieczne – wyróżnia się klasą ochrony „S” („safety” – dla obuwia bezpiecznego). Obuwie w tej klasie musi posiadać podnosek ochronny chroniący stopę użytkownika przed uderzeniem z energią 200 J. Buty klasy S1 mają zabudowaną piętę, dodatkowo podeszwa posiada właściwości antyelektrostatyczne i ma zdolność pochłaniania energii. Klasa obuwia S2, posiada dodatkowo zdolność absorpcji wilgoci i wody. Natomiast klasę S3 charakteryzuje ponadto wkładka antyprzebiciowa oraz odpowiednio głębokie urzeźbienie podeszwy.  
KategoriaWymagania obuwia bezpiecznego wg PN-EN ISO 20345
Podnosek 200 JOdporność
na przebicie
Zabudowana
pięta
Odporność na oleje,
benzynę i inne
rozpuszczalniki  organiczne
Właściwości
antyelektrostatyczne
Absorpcja energii w
części piętowej
Przepuszczalność i
absorpcja wody
Wodoszczelność
SBxx
S1xxxxx
S2xxxxxx
S3xxxxxxx
S4xxxxxx
S5xxxxxxx

Kategorie obuwia ochronnego zgodnego z normą PN-EN ISO 20346

Obuwie ochronne – posiadają wzmocnione podnoski, których wytrzymałość badana jest przy użyciu siłą energii 100 J. Właściwości obuwia ochronnego są analogicznie jak przy obuwiu bezpiecznym, jednakże zamiast symbolu „S” stosuje się literę „P” („protective”)  
KategoriaWymagania
Podnosek 100 JOdporność
na przebicie
Zabudowana
pięta
Odporność na oleje,
benzynę i inne
rozpuszczalniki  organiczne
Właściwości
antyelektro-
statyczne
Absorpcja energii w
części piętowej
Przepuszczalność i
absorpcja
wody
Wodo-
szczelność
PBxx
P1xxxxx
P2xxxxxx
P3xxxxxxx
P4xxxxxx
P5xxxxxxx

Kategorie obuwia zawodowego (roboczego) zgodnego z normą PN-EN ISO 20347

Obuwie zawodowe – Przeznaczony do codziennego użytkowania tam gdzie nie jest wymagana ochrona palców stopy za pomocą podnosków a przeznaczone są jednie do stosowania w miejscu pracy z uwagi na wymagania technologiczne, sanitarne, higieniczne lub w celu zabezpieczenia obuwia własnego pracowników, nazywane są obuwiem zawodowym. Obuwie takie jest często określane mianem obuwia roboczego.  Obuwie takie, nie musi posiadać podnoska ochronnego. Pozostałe wymagania określone zostały podobnie jak w przypadku obuwia ochronnego i bezpiecznego, oznaczone literą „O” (od „occupational” – obuwie zawodowe).  
EN ISO 20347 – WYMAGANIA DLA OBUWIA ZAWODOWEGO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO, OZNACZONEGO „O”
KategoriaWymagania
Podnosek 100 JOdporność
na przebicie
Zabudowana
pięta
Odporność na olejeWłaściwości
antyelektrostatyczne
Absorpcja energii w
części piętowej
Przepuszczalność i
absorpcja wody
Wodoszczelność
OB
O1xxx
O2xxxx
O3xxxxx
O4xxxx
O5xxxxx

Piktogramy opisujące właściwości obuwia ochronnego

 

Symbole dodatkowych właściwości obuwia roboczego

W znakowaniu obuwia stosowanego do prac stanowiskach występują najczęściej następujące symbole:
Symbol

Wymagania

POdporność na przekłucieOdporność podeszwy na przebicie
AObuwie antyelektrostatyczne
CObuwie prądoprzewodzące
IObuwie elektroizolacyjne
HIIzolacja spodu od ciepła
CIIzolacja spodu od zimna
EObuwie absorbujące energię
w części piętowej
tekst alternatywny
WR/WPOdporność na wodę
WRUodporność wierzchów
obuwia na przepuszczalność
i absorpcję wody
HROOdporność spodów na
kontakt z gorącym podłożem
CROdporność na przecięcie
MOchrona śródstopia
ANOchrona kostki
FOOdporność podeszew na olej napędowy
SRAOdporność na poślizg na podłożu

ceramicznym pokrytym
roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)
SRBOdporność na poślizg na podłożu
ze stali pokrytym glicerolem 
SRCOdporność na poślizg na obydwu
w/w podłożach
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG
Typ podłożaSymbol
Twarde podłoża typu przemysłowego, do użytku wewnętrznego (na przykład posadzka z płytek w przemyśle spożywczym)SRA
Twarde podłoża typu przemysłowego, do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego (na przykład posadzka przemysłowa pokryta żywicą)SRB
Twarde podłoża różnego typu do różnorodnych zastosowań na zewnątrz lub wewnątrzSRC
  Wymaga się, aby obuwie bezpieczne i ochronne było wyposażone w podeszwy odporne na olej napędowy. W przypadku obuwia zawodowego olejoodporność podeszwy jest cechą dodatkową (nie obligatoryjną), co w oznakowaniu tego obuwia zaznacza się symbolem FO.   Produkty Prabos posiadają certyfikaty Oceny Typu WE i odpowiadają standardom europejskim.  
Źródło: www.ciop.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *